Medlemsmøte på Honningcentralen, Grimstad 23. april

Medlemsmøte på Honning Centralen Grimstad 23.april Kl 1800.

Daglig leder ved Honning Centralen, Kristin Slyngstad, vil orientere om HC's utfordringer, behovet for å få inn honning og bli kjent med Agders birøktere.

Butikken er også åpen.
Det vil bli enkel bevertning med pølser.

Arr. Aust Agder Birøkterlag
Vel møtt

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs