Spørreundersøkelsen om vintertapene 2014-2015 er tilgjengelig

Spørsmålene til årets spørreundersøkelse er nå lagt ut slik at man skal vite hvilken informasjon man blir spurt om. Print ut pdf’en og ta med denne i bigården, slik at du kan ta notater underveis. 1. mai vil du her på siden finne en link til vårt online spørreskjema hvor du fyller inn svarene. Vi vil også sende en påminnelse pr. epost til de medlemmer birøkterlaget har epostadresse til.

I Se spørsmålene til årets spørreundersøkelse

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs