Jordbruksforhandlingene 2015

Jordbruket har i dag lagt fram sitt krav i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2015.
Kravet vedrørende birøkt er i tråd med birøktnæringens ønsker.

Følgende står om birøkt i kravet:

9.11 Birøkt

Næringa genererer betydelige verdier for norsk landbruk gjennom pollinering av frukt, bær og oljevekster. Pollineringsverdien utgjør anslagsvis 150 millioner kroner. Birøkterne bidrar også til pollinering av ville vekster og er dermed med på å opprettholde artsmangfoldet.
Norge har gode forutsetninger for birøkt og næringa egner seg godt som distriktsbasert tilleggsnæring. Arealet av norske nyttevekster tilsier et behov for langt flere bifolk til pollinering.
Tall fra Norges Birokterlag viser at trenden i nedgangen av antall bikuber har snudd. Antall birøktere har økt, mens antall bikuber ikke har økt like mye. Det er fortsatt stor underdekning på norsk honning. I 2014 solgte  Honnningsentralen 1196 tonn honning, og av dette er 355 tonn norsk honning. Bedre økonomi, rekruttering og kompetanseheving er viktig for å øke rekrutteringen og produksjonene av norsk honning.
Salg av honning øker hvert år og for å dekke etterspørselen er en avhengig av å importere.
Dette ivaretar imidlertid ikke pollineringsbehovet. Importen er også utfordrende fordi norsk honning ikke klarer a konkurrere prismessig med importert honning, dette gjelder også når honning importeres med full toll. I dag er man derfor helt avhengig av markedets preferanse for norsk honning.

Jordbrukets forhandlingsutvalg går inn for at kubetilskuddet økes med 100 kroner/kube til 500 kr/kube. Erstatningsordningen for tap av bifolk fjernes.

For å stimulere til økologisk honningproduksjon foresås det et ekstra tilskudd til de som driver økologisk:
Innføre et ekstra tilskudd på kroner 150,- per bikube for å stimulere til økt økologisk honningproduksjon.

Hele kravet skan en lese her

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs