Statens tilbud i Jordbruksforhandlingene 2015

Staten har i dag lagt fram sitt tilbud i forbindelse med jordbruksforhandlingene.
I tilbudet ligger det inne at taket på 250 kuber i forbindelse med produksjonstilskuddet/kubetilskuddet fjernes.
Det ligger ikke inne noe økning av tilskuddet pr kube eller et ekstra tilskudd til de som driver økologisk.

Følgende står om birøkt i tilbudet:

Tilskudd til birøkt

Tilskudd husdyr gis per bikube for inntil 250 kuber per jordbruksforetak. For å muliggjøre økt grad av spesialisering og satsing på birøkt foreslår Statens forhandlingsutvalg å fjerne grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd til. Dette innebærer at fastsatt tilskuddssats kan gis for alle kuber et jordbruksforetak produserer med. Endringen vil gi en økning i samlet tilskuddstildeling på om lag 175 000 kroner per år.

Hele tilbudet kan en lese her

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs