Jordbruksforhandlingene 2015 er ferdig

Norges Bondelag og Staten har blitt enige om en jordbruksavtale. Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene.
I den inngåtte avtalen er det noen få endringer for birøkten: 1)Taket på 250 kuber for kubetilskuddet er fjernet og 2)Ordningen med erstatning for tap av bifolk er fjernet.

Sluttprotokollen kan en se  her.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs