Dette må du være med på!

Hjelp Norges Birøkterlag å finne ut om små voksceller i bienes yngelrom kan fjerne behovet for varroabehandling.

Norges Birøkterlag ønsker å finne ut hvorfor noen birøktere ikke trenger å behandle mot varroa og vil i sommer se på hvorvidt cellestørrelsen på voksen i yngelrommet kan påvirke varroamiddens evne til å reprodusere suksessfullt. Vi søker en forsøksvert til dette forsøket som vil gjennomføres i perioden 5 august -1 september. Alt det praktiske forsøksarbeidet blir gjennomført i samarbeid med Melissa Oddie og Bjørn Dahle, og alt nødvendig utstyr (tavler og bur) holdes av prosjektet.  Forsøket består i korte trekk i å bure dronninga på ei heltavle som er inndelt i felt med utbygd voks (4,9 mm og 5,3 mm) til de har lagt tilstrekkelig med egg på tavla. Tavler med henholdsvis uforseglet og forseglet yngel blir deretter utvekslet med en annen forsøksbigård med bier som ikke trenger varroabehandling. All analyse av yngel gjøres av Melissa Oddie.  Bifolkene vil ikke påvirkes negativt bortsett fra at vi tar ut 2 tavler yngel fra hvert bifolk. Godtgjørelse etter avtale.
Krav til forsøksvert:
Bigård med 15 merkede dronninger (være merket seinest 5 august)
Lokalisert maksimalt 2 timers kjøring fra Kløfta i perioden 5. august til 1. september
Ha høstet av sommerhonning (vi drivfôrer for å sikre egglegging 5-15 august)
Bruke 5,3 mm voks
Ha noe (helst mye) varroa
Bruke helkasser
Ta kontakt med Bjørn Dahle (bjorn.dahle@norbi.no) for nærmere informasjon

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs