Har du fått besøk av en sverm?

Bier som svermer er på jakt etter et nytt sted å bo. Bisvermer er som regel veldig fredelige. Har du fått besøk av en bisverm?

1. Sjekk at det er en bisverm du har fått besøk av. Det kan også være humler eller et vepesbol.
2. Kontakt ditt lokale birøkterlag for hjelp med sverminnfanging. Oversikt over lokale birøkterlag finner du under Fylkes-/lokallag i venstre meny.
3. Om du ikke får tak i en birøkter som kan hjelpe deg, eller biene sitter slik til at de er vanskelig å fange, kan du kontakte en skadedyrutrydder for hjelp med å fjerne biene.

Under punktet Bisverm i Hagen, i venstre meny, kan du lese mer om bisvermer. Der får du også gode tips til å skille mellom bier og andre insekter.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs