Viktige datoer for næringsbirøktere

Husk å:
Søke kubetilskudd innen 20/8 (telledato 31/7; kr 400 pr kube). Nytt av året er at taket på 250 kuber er fjernet.
Melde om mistanke om avlingssvikt innen 15/9 (søknadsfrist 31/10)
Les mer hos Landbruksdirektoratet HER og HER.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs