Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Kursaktiviteten øker. Nå kan du rapportere kurs papirløst. Opplæringsplaner. Kommunikasjon og motivasjon er viktig. Tilrettelettingstilskudd. Ny medlemsorganisasjon. Dette og mer kan du lese om i siste utgave av NM-nytt. Hele nyhetsbrevet ser du her.

 

Siste frist for kursrapporter er 15. januar

Det vil ikke bli utbetalt kurstilskudd basert på kursrapporter som mottas etter 15. januar 2016. Dette gjelder kurs avsluttet i 2015. Kursarrangører som har fått godkjent kurs i Studieforbundet, må passe på å overholde denne fristen! Det er dokumenterte kurstimer som er kriteriet for fremtidig tilskudd fra Staten. Derfor er det viktig å få inn kursrapportene i tide. På nettsiden vår kan du se hvilke kurs som fortsatt ikke er rapportert.

Alle skal ha kursbevis

Alle som fullfører kurs som Studieforbundet utbetaler kurstilskudd til, skal få utlevert kursbevis. Dette er kursarrangørens ansvar! Kursarrangøren kan enkelt og praktisk lage kursbevis fra Studieforbundets nettside eller fra rapportskjema i MineKurs. Den ferdigutfylte teksten kan overskrives hvis det er behov for det, før kursbevisene skrives ut og signeres. Kursarrangører som trenger veiledning, kan få hjelp fra kontoret.

Gratis kurslokale

Kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift j.fr. §7 i Voksenopplæringsloven. Det skal ikke betales for ordinært renhold, lys, varme og tilsyn mandag - fredag fram til kl. 21.00 i undervisningsåret. Les mer på Studieforbundets nettside.

Årskonferansen 2016

Styret har vedtatt at Studieforbundets årskonferanse 2016 arrangeres torsdag 25. og fredag 26. august sentralt i Oslo-området. Vedtaket er basert på tilbakemeldinger fra medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger som var blitt bedt om å gi uttrykk for hvilke ukedager som var å foretrekke. Deltakere med lang reisevei kan få refundert utgifter for ekstra overnatting.

Soppkontrollen reddet

I neste års statsbudsjett er det satt av 2,5 millioner kroner til soppkontroll. Regjeringspartiene og Venstre/Kristelig Folkeparti har blitt enige om statsbudsjettet for 2016. Dette vil føre til at Norges sopp- og nyttevekstforbund sammen med sine medlemsforeninger, kan gjenoppta virksomheten for fullt fra og med 2016. Det blir fullt trykk på utdanning av nye soppsakkyndige, etterutdanning av eksisterende og avholdelse av soppkontroller for publikum.

Forslag til valgkomiteen

Valgkomiteen som skal forberede valgene på årsmøtet på Stabekk 19. mai neste år, tar i mot forslag på kandidater fra fylkesavdelinger og medlemsorganisasjoner frem til 1. februar. Valgkomiteen består nå av Gry Hovland fra N&M Telemark og 4H Norge, Geir Ottesen fra Norsk Kennel Klub og Trond Gjessing fra Norges Birøkterlag.

Juleferie på kontoret

Kontoret til Studieforbundet holder som vanlig stengt mellom jul og nyttår. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår og er tilbake på plass mandag 4. januar kl. 0900.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs