«Gledelig nyhet» sier ny generalsekretær Heidi Kirkeby.

«Flere års arbeid med å skape forståelse for konsekvensene av de klimatiske utfordringene i birøkt har bidratt til at Landbruksdirektoratet nå har doblet satsen som danner grunnlag for å beregne tap i år hvor birøktere har krav på erstatning etter ordningen «Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt».

 

Hovedprinsippet for ordningen er at den skal være en hjelp for produsenten gjennom en vanskelig økonomisk periode, og ikke en form for inntektsgaranti. Erstatningen er basert på dokumentert honningproduksjon pr.kube fratrukket 30 % egenrisiko, produksjon i skadeåret og produksjonssvikt som ikke er klimabetinget. Denne summen multipliseres så med en fastsatt sats for honning. «Og det er denne satsen vi nå har lykkes med å få hevet, basert på en vekting av ulike priser hentet i markedet» avslutter Heidi Kirkeby.

 

Les mer om ordningen her: forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetinget avlingssvikt

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs