Siste frist for å søke om refusjon av sukkeravgift 15/10-15. På fredag åpnes behandling av søknadene for de tillitsvalgte.

Skjemaet for å søke om refusjon av sukkeravgift er nå åpnet på Min Side på www.norbi.no. Informasjon om reglene for å søke finner du på side 271 i Birøkteren nr 9. Frist for å søke om refusjon er 15. oktober 2015.

Fredag 16. oktober åpnes behandling av sukkeravgiftssøknadene for de tillitsvalgte i lagene. Da kan man legge inn papirsøknader og godkjenne allerede innsendte søknader. Informasjon om dette er sendt ut i eget skriv til de tillitsvalgte.

Aktivitetskalender

Siste innlegg i forumet.
Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs