Manglende ambisjoner

«Basert på innholdet i de mange festtaler gjennom året hadde vi håpet at sittende Regjering i dette forslaget kunne vist sine ambisjoner gjennom nye friske midler» sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Heidi Kirkeby.

Regjeringa har lagt fram sitt forslag til Statsbudsjett. Norges Birøkterlag registrerer at det ikke er lagt inn noen ambisjoner knyttet til å stimulere til økt arbeid innenfor vår virksomhet.
Forslaget er at både organisasjonsstøtten, støtten til avl og støtte til forskning innen vårt felt er i nærheten av samme kronesats som for inneværende år.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs