Hvor mye varroa og deformert vingevirus er det i dine bifolk?

Ta ut en biprøve før du behandler med oksalsyre i høst og få svar på hvor mye varroamidd og deformert vingevirus det er i bifolkene dine. Norges Birøkterlag arbeider videre med å finne ut hvordan birøkternes varroabjempelse påvirker mengden varroa og deformert vingevirus i bifolkene og hvordan dette påvirker bienes evne til å overleve vinteren. Resultatene kan hjelpe oss til å finne ut hvor mye varroa det kan være i et bifolk før de gjør vesentlig skade på bifolket. Denne informasjonen vil vi bruke når vi skal oppdatere våre anbefalinger for varroabekjempelse. Vi trenger vi hjelp fra deg som birøkter i dette arbeidet og du kan bidra om du har 1 eller flere hundre bifolk!

Les mer og delta i undersøkelsen!

Hvor mye varroa og deformert vingevirus er det i dine bifolk?
I denne innsamlingen ønsker vi prøver fra deg som har bifolkene i områder med varroamidd. Har du deltatt i denne undersøkelsen tidligere år er det ingen ting i veien for å delta på nytt i år. Om mulig kan du da godt ta prøver fra et annet bifolk i en annen bigård enn forrige gang. Datainnsamlingen på denne problemstillingen avsluttes etter denne sesongen så dette er siste sjanse til å få en gratis undersøkelse av biene dine.
 
Hva skal du gjøre som birøkter?
  1. Send en e-post til Bjørn Dahle i Norges Birøkterlag (bjorn@norbi) og si ifra hvor mange bifolk du vil ta ut prøver fra (1 eller 2 bifolk). Du får da tilsendt nødvendig utstyr og skjema.
  2. Vent til bifolkene er frie for forseglet yngel og du skal behandle dem med oksalsyre.
  3. Velg ut 1-2 tilfeldige bifolk i bigården og bedøm og noter bistyrken. Du skal ikke løfte opp tavler for å bedømme bistyrken, men bruke den bedømmelsen du bruker for å dosere riktig med oksalsyre.
  4. Ta ut en prøve med bier fra hvert av disse bifolkene. Biene fylles i tilsendt prøveeske. Eska skal fylles og rommer da ca 300 bier. Ta bier fra den ytterste tavla eller fra dekkbrettet på toppen. Fyll deretter 10-12 arbeiderbier i tilsendt forsendelsesbur.
  5. Forsendelsesburet sendes direkte til Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet i vedlagte ferdigfrankerte svarkonvolutt. Send inn prøven på en mandag/tirsdag og oppbevar den i romtemperatur til forsendelse.
  6. Frys ned pappesken med bier for å avlive biene og send den til Norges Birøkterlag i vedlagte svarkonvolutt som er ferdig frankert. Send inn prøven på en mandag/tirsdag og hold prøven frossen til forsendelse.
  7. Når du går gjennom bigården våren 2016 skal du på tilsendt skjema notere bistyrken til de samme bifolkene ved utvintring og notere eventuelle bifolk som har gått tapt i løpet av vinteren.
 
Hva gjør Norges Birøkterlag med prøven?
  1. Biene i forsendelsesbur analyseres for deformert vingevirus ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.
  2. De resterende biene vaskes i såpevann og vi separerer varroamidden fra biene og regner ut infesteringsraten (antall varroamidd/100 bier)
  3. Vi sender ut resultatene fra prøvene så snart de er klare.
Dataene vi har samlet inn siden 2010 vil vi bruke for å se på hvordan mengden varroa og deformert vingevirus påvirkes av ulike bekjempelsesmetoder og hvordan dette påvirker bienes overvintringsevne. Dette er nødvendig informasjon når vi skal evaluere vår anbefalte bekjempelsesstrategi. Resultatene blir publisert i Birøkteren og andre fagtidsskrift. 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs