Solidaritetens pris – hva er konsekvensen ?

Norges Birøkterlag stiller seg solidarisk bak behovet for at alle bidrar i den flykningkrisen vi nå står overfor, og vi har med stor interesse gått inn i Regjeringas tilnærming til finansiering av dette.
Landbruks- og matdepartementet har funnet fram til to mulige kapitler for reduksjon av bevilgninger i sitt budsjett; tilskudd til Norges Forskningsråd og tilskudd til organisasjoner. For Norges forskningsråds del medfører forslaget en reduksjon på 10,5 mill. kroner av en bevilgning på 439,7 mill kr. Videre foreslås at den direkte støtten til organisasjoner kuttes med kr. 5 millioner kroner.
Vi stiller spørsmålstegn ved bakgrunnen for begge disse kuttforslagene. Vi er for det første bekymret for effekten av å fjerne forskningsmidler i en slik størrelsesorden, videre om man har sett konsekvensene av å «strupe» ytterligere de frivillige organisasjoner gjennom å kutte så kraftig i den direkte støtten. Dette er organisasjoner som Regjerningen vil ha stor nytte av i arbeidet med å integrere våre flytninger på en god måte. «I lys av det synes det nevnte kuttforslag som lite gjennomtenkt.» sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Heidi Kirkeby.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs