Er du vår nye kollega ?

Norges Birøkterlag opplever en sterk vekst i aktivitet og antall medlemmer. "Dette er svært gledelig. Vi ønsker å gjøre en god jobb, og vil møte dette med å ansette en sekretær i 50 % stilling" sier generalsekretær Heidi Kirkeby.

Se stillingsutlysningen her

 Utslysningstekst I

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs