Agdermøtet 2015 er i gang !

Rekordpåmelding fra hele landet til årets kunnskapsmøte innen birøkt på Sørlandet.

I løpet av helgen er det innledninger og diskusjoner rundt sykdomsstatus; varroa, åpen yngelråte, pærebrann, GMO, det norske marked for honning og andre biprodukter, pollinering, økologisk birøkt, Bybi aktivitet er noe av det som står på agendaen.
Over 90 deltakere er samlet – og arrangørene måtte «sette strek» for flere interesserte. Dette tegner bra for årets arrangement og ikke minst vitner dette om at årets arrangement har et program som mange erfarne og nye birøktere er svært interessert i.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs