- vi ønsker dine innspill i strategiarbeidet

Med Norges Birøkterlag inn i framtida - gi ditt innspill

Norges Birøkterlag er i gang med å utarbeide en strategiplan for organisasjonen fram mot 2020, og inviterer deg til å gi innspill. Vår fremste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser på kort og lang sikt. For å imøtekomme medlemmenes forventninger til oss framover vil vi gjerne høre litt om dine planer som birøkter, og hva NB kan bidra med for at du skal få mest mulig ut av din birøkt.


Gi ditt bidrag i dette arbeidet gjennom å svare på spørsmålene innen 8. februar

Saken vil bli drøftet på fylkesårsmøter og tillitsmannsmøter i organisasjonen i hele vinter. Vi ønsker også at enkeltmedlemmer skal ha mulighet til å gi sine innspill.

Spørreundersøkelsen finner du her.

Og er du i tvil er dagens formålsparagraf følgende:
 
 
§ 1 Formål
Norges Birøkterlag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta medlemmenes interesser innen birøkt og alle områder som kan ha betydning for denne.
Norges Birøkterlag skal arbeide for en organisert, rasjonell og lønnsom birøkt og stimulere til faglig utvikling gjennom forsking, forsøk, erfaringsutveksling, undervisning og rådgiving. Trivselsfaktoren skal vektlegges.
Norges Birøkterlag skal ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser gjennom samarbeide med Honningcentralen A/L, landbrukspolitiske lag og andre aktuelle sammenslutninger.
Norges Birøkterlag skal arbeide for en ordnet omsetning av honning gjennom Honningcentralen A/L
 

 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs