Åpen yngelråte påvist i en miljøprøve fra en slynge i Akershus

I 2015 er det bare påvist åpen yngelråtesmitte i miljøprøver, og ikke i bifolk. Alle er i Agder bortsett ifra en, som er i Akershus.

Påvisningen i miljøprøven i Akershus er fra en slynge som har stått ubrukt fra 2010, men som ble tatt i bruk høsten 2015. Slynga kommer fra Aust-Agder, og er blitt rengjort og desinfisert etter pålegg fra Mattilsynet. Slynga er solgt til et felles slyngerom i Akershus og det er 3 birøktere som har brukt slynga.

Mattilsynet har som følge av denne positive miljøprøven gjort vedtak om sanering av alt utstyr og materiell som har vært i kontakt med slynga.

Du kan lese mer om åpen yngelråte på vår hjemmeside, under sykdom og skade, i venstre meny. Eller se Mattilsynets hjemmeside.

 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs