Møte i Grimstad - AVLYST

Møtet hos Knut Lia i Grimstad 30/1-15 må dessverre avlyses.
Vi videreformidler dette på vegne av arrangøren. Arrangøren beklager avlysningen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs