Vi vil ha plass

I dag oversendte styret i Norges Birøkterlag sine innspill til ny Stortingsmelding på landbruk. "Denne gangen skal norsk birøkt prege meldingen" sier styreleder Karl John Amdahl.

Les hele innspillet her:
Innspiill til ny Stortingmelding
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs