Sykdom truer selja

Selja som er den viktigste pollenkilden til bier og humler om våren er truet av en bakteriesykdom som gir skader på blad, kreftsår, blødende flekker på barken og ødeleggelse av trekrona. Bakterien Pseudomonas syringae er en bakterie som kan gi skader på frukttrær som plommer og kirsebær, men NIBIO har nå påvist bakterien i skadde og døende seljer flere steder i landet. Økt import av plantemateriale kan være en årsak til økt utbredelse av bakterien.

Les mer om saken på NIBIOs hjemmeside http://www.nibio.no/nyheter/sykdom-truer-landets-seljeskog

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs