Stortingsrepresentant innleder til debatt

Årsmøter i Honningcentralen SA og Norges Birøkterlag avholdes i disse dager, og i den anledning innleder Stortingsrepresentant Line H. Holten Hjemdal til debatt.

Stortingsrepresentant vil innlede over temaet:
"- Det grønne skiftet – og landbrukets og de pollinerende insekters rolle og plass", før salen slippes til med sine spørsmål og meninger.
Deretter settes temaet: "- Norges lengste blomstereng? Vegmyndighetenes bidrag til bier og pollinerende insekter – positivt og negativ. Muligheter og begrensninger v/Astrid Skrindo, Statens Vegvesen på dagsorden.
 
 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs