N&M-nytt Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 3 - 07.04.2016

Les mer om Årskonferansen i Studieforbundet natur og miljø, endring i beløpsgrensen for skattefri lønn til kurslære, oppdaterte opplæringsplaner og mye annet.

Årsmøtet

Årsmøtet 2016 i Studieforbundet natur og miljø avholdes torsdag 19. mai kl 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino. Årsmøtet skal behandle søknad om medlemskap for Norske Redningshunder. Styret fremmer forslag om ny virksomhetsplan til erstatning for tidligere 3-årige «langtidsplaner» og årlige «arbeidsplaner». Speiderforbundet ønsker at årsmøtet drøfter et forslag om å gjeninnføre ordningen med at medlemsorganisasjonene kan søke om midler til pedagogisk utviklingsarbeid i egen organisasjon. Studieforbundets årsmelding og regnskap for 2015 foreligger til behandling. I styrets forslag til budsjett for 2017 foreslås satsen for kurstilskudd økt til kr 95 pr time og at det etableres en ordning med møtegodtgjørelse for styremedlemmer. Møtet åpnes ved at styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ann Merete Furuberg deler sine tanker om «Mat – Menneske – Miljø».

Inntil 10.000 kroner skattefritt

Beløpsgrensen for å utbetale skattefri lønn til kurslærere/instruktører er fra og med inntektsåret 2016 hevet til 10.000 kroner. Du kan lese mer på skatteetaten.no.

Oppdaterte opplæringsplaner

Studieforbundet bidro i fjor til at 6 medlemsorganisasjoner fikk utarbeidet plan for opplæring/kursaktivitet i egen organisasjon på nasjonalt nivå. Nå er disse planene oppdatert: Norsk Kennel Klub, Norges Jeger- og Fiskerforbund ,4H Norge ,Norsk Bonde- og Småbrukarlag ,Det norske hageselskap ,Norges speiderforbund. Dersom flere medlemsorganisasjoner ønsker hjelp til å få utarbeidet tilsvarende planer, kan de ta kontakt med studiekonsulent Odd Erik Randen. Vi vil hjelper til så langt vi har kapasitet.

Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere

VOFO inviterer til seminar fredag 20. mai kl 9.30-15.30 i Litteraturhuset i Oslo for ansatte og styremedlemmer i studieforbund og frivillige organisasjoner som vil lære seg elementære spilleregler for arbeidslivet. Hvordan er og skal frivillige organisasjoner være som arbeidsgivere? Hvilket ansvar har vi? Påmelding til vofo@vofo.no innen 13. mai (Kr 900).

Årskonferanse i august

Studieforbundet vil også i år invitere representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene til årskonferanse. Konferansen legges til Radisson Blu Park Hotel Fornebu 25-26. august. Konferansen åpnes torsdag kl 10 med "lederkonferanse" - åpent for alle, og avsluttes fredag ved 15-tiden. På programmet har vi foreløpig bl.a. den nye «friluftsmeldingen» og bruk av «tilretteleggingstilskudd». Påmelding før sommerferien!

Kompostkurs for alle

Kompost er den beste næringen du kan gi til plantene dine. Gjennom kompostering gjøres hage- og matavfall om til næringsrik jord. Vi har et spennende kursopplegg for hjemmekompostering. Til kurset hører heftet "Ren jord". Kursarrangører får dette gratis tilsendt så langt beholdningen rekker. Heftet kan også leses på nettet: Bokmål Nynorsk

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs