Moderat krav fra jordbruket

Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag la i dag fram et felles krav til årets jordbruksforhandlinger. «Det er et moderat krav, som først og fremst handler om et verdivalg for samfunnet» sier forhandlingsleder for jordbruket, Lars Petter Bartnes.
Norsk birøkt er en viktig del av norsk landbruk. «Vi er glade for å se at jordbrukets forhandlingsutvalg ser dette, og kommer oss godt i møte på det Norges Birøkterlag har krevd på næringas vegne i år», sier Karl John Amdahl.
Kravet følger opp Stortingets mål om økt matproduksjon og landbruk over hele landet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Her kan du lese kravet I
Her kan du lese kommentarene fra Norges Bondelag
Her kan du lese kommentarene fra Norges Bonde- og småbrukarlag
 
Pressekonferansen hvor kravet ble lagt frem og kommentarene til Statens forhandlingsleder Leif Forsell kan sees på www.nrk.no, og deres sider om jorbruksforhandlingene.
 
Vi kan forvente at Staten vil legge fram sitt tilbud tirsdag 3. mai. Partene tar sikte på at forhandlingene er i havn før pinse, dvs fredag 13. mai. Jordbruksavtalen blir formelt vedtatt av Stortinget i juni.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs