Derfor skal du varsle Mattilsynet

Birøkten omfattes av varslingsplikten i dyrevelferdsloven: «Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Et hvert brudd eller mistanke om brudd på regelverket som omhandler bier og birøkt (eller annet dyrehold) skal du varsle om. Mattilsynet vil gjøre sine egne undersøkelser, og selv vurdere hvilke tiltak de setter i gang. Husk at du kan være anonym når du varsler. Les mer om varsling til Mattilsynet her.

 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs