Veterinærer - resept

Med bakgrunn i at Legemiddelverket har vedtatt at alle midler som benyttes til behandling av sykdom hos bier nå er klassifisert som legemidler, må midlene som skal brukes foreskrives av veterinær og kjøpes på apotek.

I et samarbeid mellom Den norske veterinærforening, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges Birøkterlag ble det i juni 2016 arrangert et kurs i bisykdommer for veterinærer. Som en følge av dette kurset er veterinærene som står på listen nedenfor mulig å kontakte for å få skrevet ut resept.

De aktuelle preparatene dere kan be om resept på er Api-bioxal som er oksalsyrekrystaller slik vi er vant til å bruke, eller maursyrepreparatet AMO Varroxal, som er 85% maursyre. Preparatene må i 2016 tas inn på registreringsfritak og dette må presiseres overfor veterinæren.

En oppdatert liste over veterinærer som kan kontaktes er tilgjengelig her.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs