Lever bivokset ditt til omsmelting slik at det kan bli ny byggevoks!

Etterspørselen etter voks har økt de siste årene, og dermed er lageret minimalt. For å kunne tilby birøkterne nok byggevoks etterlyser nå Honningcentralen at flere leverer inn voks. Innlevering av voks er åpent for alle, uavhengig av om man er medlem eller ikke medlem hos Honningcentralen.

Voks er en viktig innsatsfaktor i birøkten. Ny og ren voks er svært viktig i det forebyggende sykdomsarbeidet. Vi er derfor helt avhengig av tilgang på byggevoks.

 

Byggevoks er laget av resirkulert skrellevoks og vokstavler, som varmebehandles for å steriliseres, før den presses til byggevoksplater. For å lage byggevoks er man derfor helt avhengig av at birøkterne tar vare på alt skrellevoks og vokstavler.

 

Honningcentralen tar imot blokkvoks hele året. Denne kan du levere inn til Honningcentralens anlegg på Kløfta eller Grimstad, eller en av videreforhandlerne.

 

I tillegg kan du levere skrellevoks eller utskårede tavler mellom 1. november og 1. mars til anlegget på Kløfta eller i Grimstad.

 

Hvis du ønsker mer informasjon om Håndtering av voks? Se informasjon i KSL-håndbokas kapittel 4: Håndtering av bivoks. http://www.honning.no/ksl-birokt

Ønsker du mer informasjon om leveranse av voks? Ta kontakt med Honningcentralen, www.honning.no.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs