Dale glemmer norsk birøkt

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale benyttet noe av sommerferien sin til å dvele ved årets jordbruksoppgjør som han i en kronikk konkluderte med at åpner for «nye muligheter i landbruket».

Han skriver blant annet «Vi må alltid hugse at det kan ikkje produserast meir enn det marknaden vil ha. På fleire område er inntektsmogelegheitene no så gode at det er overproduksjon. Difor prioriterer avtalen sektorar med underdekning av norsk produksjon.» Dette er positivt å høre for norske birøktere som representerer en næring, og en produksjon hvor forbrukerne etterspør mer norsk god vare. Det virker imidlertid som om ministeren ikkje har sett det norske birøktere registerer for i sin hyllest av muligheter og utfordringer er ikkje birøkt og honningproduksjon nevnt med ett eneste ord.
Vi står nå foran oppløpet til en ny landbruksmelding. La oss der få vite dine ambisjoner for norsk birøkt kjære landbruksminister. Trenger du hjelp stiller vi gjerne ! , sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Heidi Kirkeby.
 
Hva mener du om mat- og landbruksministeren sin oppsummering av årets eventyr – les her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-muligheiter-i-landbruket/id2508255/

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs