Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Les mer om Gratis kurs i pedagogikk for voksnes læring, ny støtteordning Kompetansepluss frivillighet, viktigheten av kursbevis, effekten av statsbudsjettet på studiestøtten og andre nyheter fra Studieforbundet natur og miljø.

N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 6 - 07.10.2016


Uendret statstilskudd i 2017

-Regjeringa meiner det er viktig at tilskottet skal medverke til å redusere utanforskap og fremme inkludering blant vaksne, skriver Regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2017 og foreslår samme beløp som i 2016: 208 mill. kroner til studieforbundene. Kursvirksomheten skal videre bl.a. medvirke til å styrke demokrati og kulturelt mangfold. Dersom Regjeringens forslag blir vedtatt av Stortinget, er det ikke midler til økt satsing. Det er høyst usikkert om kurstilskuddet på kr 90 pr time til lokale kurs, kan justeres slik årsmøtet i våres regnet med.

Jegerprøveinstruktører må oppdateres

Jegerprøvekurset revideres fra 2017 og alle jegerprøveinstruktører utdannet før 1. januar 2016 må gjennomføre et oppdateringskurs for å opprettholde sin autorisasjon. Oppdateringskursene arrangeres av firmaet NaCL AS som nå tar i mot påmeldinger. Det er viktig at lokale kursarrangører som planlegger å arrangere jegerprøvekurs neste år, sørger for å få påmeldt sine instruktører til oppdateringskurs.

Gratis kurs i pedagogikk for voksnes læring

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) inviterer kurslærere, instruktører og studieledere i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner til gratis kurs i pedagogikk for voksnes læring fredag 21. oktober kl. 9.30 – 15.30 i Oslo. Deltakerne vil tilegne seg økt kunnskap om og innsikt i ulike aspekter rundt fagfeltet voksnes læring, og om hvordan voksne lærer og motiveres for læring. Hva er spesielt for den voksne i læringssituasjonen? Hvordan lærer voksne? Om motivasjon. Gruppen som læringsarena. Voksenpedagogikk i praksis. Studieplanen. Påmelding direkte til vofo@vofo.no innen 14. oktober.

Pedagogisk forskning/erfaring viser at:

• Voksne er best motivert for læring som har sammenheng med deres livssituasjon
• Voksne lærer lettere hvis de kan være aktive og påvirke sin egen læringssituasjon
• Voksne har innsikt og erfaringer som læringen må ta utgangspunkt i og bygge på, og som bør tas i bruk som læringsmateriale
• Voksne er interessert i å lære for å kunne løse problemer eller oppgaver
• Voksne lærer lettere når teori og praksis ikke er adskilt, men kombinert i læringsprosessen

Alle skal ha kursbevis

Alle som fullfører kurs som Studieforbundet utbetaler kurstilskudd til, skal få utlevert kursbevis. Dette er kursarrangørens ansvar! Kursarrangøren kan enkelt og praktisk lage kursbevis fra Studieforbundets nettside eller fra rapportskjema i MineKurs. Den ferdigutfylte teksten kan overskrives hvis det er behov for det, før kursbevisene skrives ut og signeres.

Kompetansepluss frivillighet

Frivillige organisasjoner kan søke om penger til gjennomføring av kurs i grunnleggende ferdigheter i norsk, regning og ikt, samt ferdigheter i muntlig norsk, for voksne, primært de med lite formell utdanning. Veiledende timesats for tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet er kr 1.300 som skal dekke alle kostnader som bl.a. forberedelser, undervisning, materiell og kurslokaler. Studieforbundet kan hjelpe til å formulere en eventuell søknad. Søknadsfrist 14. november.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost
Studieforbundet natur og miljø
Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk, 67 10 22 60 (9-15) (ma-to), post@naturogmiljo.no

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs