Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

I N&M-nytt nr 7 kan du lese om reisestipend 2017, Tilretteleggertilskudd, Et inkluderende samfunn, Inkludering i praksis, Jegerprøveinstruktører må oppdateres og Alle skal ha kursbevis.

Reisestipend 2017

Kurslærere, instruktører, tillitsvalgte og ansatte i Studieforbundets medlemsorganisasjoner kan nå søke om reisestipend for studiereiser til utlandet. Formålet er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og ideutvikling i opplæringsarbeidet. Søknadsfristen er 17. november. Studieforbundet prioriterer mottatte søknader og sender inntil 10 videre til Voksenopplæringsforbundet (VOFO) som foretar endelig tildeling av stipendet:
Danmark/Sverige inntil kr 5000
Finland/Baltikum inntil kr 6000
Europa inntil kr 7000
resten av verden inntil kr 9000.

Tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren og fjerne eller lette opplæringshindringer. Det må i søknaden redegjøres for behovet for særskilt tilrettelegging av opplæringen. Det er behovet for tilrettelegging som utløser tilskudd. Søknadene blir behandlet fortløpende og tilskudd fordeles så lenge det er penger i potten. Du kan når som helst ta kontakt med studiekonsulent Odd Erik Randen for å drøfte om det er mulig å få tilretteleggingstilskudd. Tilretteleggingstilskuddet kommer som tillegg til det ordinære kurstilskuddet på kr 90 pr time.

Et inkluderende samfunn

Dagens flerkulturelle Norge gjør at vi opplever et stadig økende behov for at vi gjør en innsats for å få integrert og inkludert innvandrere, flyktninger og bosatte. Voksenopplæringsforbundet (VOFO) inviterer kurslærere, kursarrangører og andre interesserte til dagsseminar fredag 18. november i Litteraturhuset i Oslo. Hva mener vi med et inkluderende samfunn? Hvordan arbeider organisasjonene med dette allerede - gode eksempler, gode idéer. Nye situasjoner, nye løsninger. Påmelding til vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00, innen 11/11. Pris: Kr 1.000/1.500.

Inkludering i praksis

NJFF kan i siste nummer av Jakt og Fiske fortelle om Fouad Hamavan som bruker jakt og natur til egenterapi og forteller at han med sin bakgrunn som flyktning fra Saddams Irak, ønsker å inkludere andre inn i denne aktiviteten. Inkludering er et satsingsområde for N&M og flere av våre medlemsorganisasjoner og det er sterkt og lærerikt å høre om Fouads erfaringer. Han sier bl.a at mange vet ikke at de har lov til å gå fritt i naturen i Norge. I Irak risikerte vi dødsstraff om vi beveget oss mer enn to kilometer utenfor hovedveien. Fouad fikk norsk pass, tok jegerprøven og 14 år senere jobber han med inkludering av unge asylsøkere.

Jegerprøveinstruktører må oppdateres

Jegerprøvekurset revideres fra 2017 og alle jegerprøveinstruktører utdannet før 1. januar 2016 må gjennomføre et oppdateringskurs for å opprettholde sin autorisasjon. Oppdateringskursene arrangeres av firmaet NaCL AS som nå tar i mot påmeldinger. Det er viktig at lokale kursarrangører som planlegger å arrangere jegerprøvekurs neste år, sørger for å få påmeldt sine instruktører til oppdateringskurs.

Alle skal ha kursbevis

Alle som fullfører kurs som Studieforbundet utbetaler kurstilskudd til, skal få utlevert kursbevis. Dette er kursarrangørens ansvar! Kursarrangøren kan enkelt og praktisk lage kursbevis fra Studieforbundets nettside eller fra rapportskjema i MineKurs. Den ferdigutfylte teksten kan overskrives hvis det er behov for det, før kursbevisene skrives ut og signeres.


Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs