Bruk riktig oksalsyrekonsentrasjon og dosering

Husk at man må bruke "norsk" konsentrasjon og dosering når en bruker Api-bioxal mot varroamidd.
Oppskriften på forpakningen gir en sterkere konsentrasjon enn vi bruker her i Norge, noe som kan føre til mer bivirkninger for biene.

"Norsk" oppskrift på Api-Bioxal
Api-Boxal inneheloder 88,6mg oksalsyre dihydrat/g (resten er antiklumpemiddel etc)
Bruker du 35g pakningen har denne 35*0,886*0,71 = 22,02g oksalsyre.
For å få 3,2% løsning må vi blande pulveret med ca 670 ml 50% sukkerløsning (420 ml vann og 420 g sukker).
Slik behandler du bifolket
1. Sjekk at bifolket er yngelfritt!
2. Bestem styrken på bifolket som antall tavler som dekkes helt av bier på begge sider.
3. Beregn 3,5 ml løsning per tavle dekket med bier på begge sider, og trekk dette opp i
sprøyta.
4. Drypp løsningen sakte utover biene, slik at løsningen ikke bare renner igjennom kuben. Biene
sprer effektivt løsningen i kuben.
5. Behandlingen skal kun gjennomføres én (1) gang på høsten.
 
Vær forsiktig!!
Bruk alltid syrefaste hansker, beskyttelsesbriller og åndedrettsvern ved håndtering av
oksalsyrekrystaller! Syrefaste hansker og briller ved drypping av oksalsyreløsning.
Oksalsyre er en organisk syre som finnes naturlig i honning. Såfremt det ikke finnes honning i kubene under behandling øker ikke behandlingen syreinnholdet i honningen. Høstbehandling med oksalsyre er en god behandlingsmetode mot varroa, og sammen med fjerning av droneyngel om våren samt eventuelt en maursyrebehandling mellom sommer og lyngtrekk ved behov gir dette en komplett varroabehandling.
 
Les mer om varroabehandling under «Sykdom og skade».
Les om veterinær og resept her.
Les om oksalsyre mot varroa her.
 

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs