Pærebrann

Norges Birøkterlag avholdt forrige uke møte med Mattilsynet vedr. situasjonen for pærebrann i Norges, og hvilke restriksjoner det kan medføre for birøkten i de berørte fylkene i årene framover.

Dialogen med Mattilsynet sentralt og regionalt er god, og det er forståelse for at det kan skape store økonomiske konsekvenser for enkeltbirøktere når dagens restriksjoner inntrer.

Mattilsynet er i gang med et arbeid som kan resultere i endringer både i forskrifter, og i den instruksen de forholder seg til når de blant annet gir dispensasjoner til flytting av bikuber.
Norges Birøkterlag ga tydelige signaler om at restriksjonene må bli lempet på om birøkten fortsatt skal ha mulighet til vekst i de områdene som er berørt. Det ble ikke gitt konkrete signaler i møtet, men vi ble lovet mulighet til å være med å påvirke i revisjonsfasen.


Norges Birøkterlag følger nå opp med telefonmøter med de berørte fylkene.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs