Bigårdene på offentlige kart foreløpig stengt

Norges Birøkterlag er orientert om at Mattilsynet har fjernet bigårdsplassene på kart. Norges Birøkterlag er i dialog med Mattilsynet om saken og vi vil komme tilbake til mer informasjon og evt. beskjed om når dette blir åpnet igjen.
Uavhengig av at bigårdsplassene på kart ikke er tilgjengelig nå, vil Norges Birøkterlag oppfordre til at alle bigårdsplasser registreres og avregistreres i henhold til forskrift om birøkt.

Skjemaet for registrering og avregistrering av bigårder finner du her.

 

Hvorfor på kart?

Bakgrunnen for at Norges Birøkterlag vil arbeide for at bigårdsplassene legges ut på et kart som kan være tilgjengelig for birøktere er:

1) for å motivere til at flere registrerer bigårdsplassene sine i Mats (Mattilsynets register)

2) for å lettere kunne oppdage bigårdsplasser som burde vært avregistrert

3) melde ifra til Mattilsynet om bigårder som ikke er registrert

4) i tillegg er det en fordel for birøkterne å vite hvilke bigårdsplasser som fins i et område slik at man ikke oppretter en ny bigårdsplass tett ved. Særlig er dette viktig når en skal opprette en Svermbigård som iht birøktforskriftens §3 skal ligge minst 300 meter fra annen bigård.

At bigårdsplasser ikke etableres for tett har:

a) en sykdomspreventiv hensikt

b) er en fordel for å utnytte trekkgrunnlaget

c) sikrer pollinering i et område ved at gårdbrukere kan se at det kan være mangel på kuber.

 

 

 

 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs