Norske birøktere satser økologisk

Birøkterne har alltid vært grønne i sin tilnærming til naturen og klimaet, sier Heidi Kirkeby, generalsekretær i Norges Birøkterlag. Men nå satser vi stort på å øke andelen økologisk godkjente produksjoner. Vi får stadig meldinger om at en betydelig gruppe forbrukere heller velger utenlandsk økologisk honning enn konvensjonell norsk. Nå ønsker vi å tilby dette markedet norskprodusert økologisk godkjent honning.

Denne pressemeldingen er sendt ut av Norges Birøkterlag til journalister og bloggere med interesse for birøkt, honning og økologisk. Du finner den igjen under "Presse" i hovedmenyen. Der ligger også annen informasjon som kan være av interesse for pressen.

Omlegging

I motsetning til de fleste andre landbruksnæringene, skal det ofte ikke så mye til for å legge om til ren økologisk drift. De aller fleste som har mulighet til å ha bier minimum tre kilometer unna sprøytede trekkilder, kan få tilgang til en del av markedet som virkelig etterspør økologiske produkter. Konvensjonell honning er like ren og har samme smak som økologisk honning, men birøkterne vil nå satse mer på det grønne forbrukersegmentet.

 

Norsk honning

Norsk honning blir hentet fra en rekke blomstrende planer. Smaken kan variere fra sted til sted, fra hvilke planter de trekker på og ikke minst på grunn av hvordan værforholdene var akkurat i sesongen.

Honning er derfor som vin. Du kan glede deg over smak i flere lag. Biene er den eneste måten å høste nektar fra blomstene, som blir til honning, avslutter Heidi Kirkeby.

 

Konvensjonell eller økologisk?

Til nå har birøkterne her til lands regnet seg som «økologiske nok». Honningen blir målt til å være helt ren og kundene skryter av hvordan den smaker, sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Heidi Kirkeby.

Så ser vi at en del forbrukere heller velger økologisk utenlandsk honning fremfor den konvensjonelle norske. Derfor har vi nå lagt opp gode virkemidler for at en del av våre over 4.000 medlemmer skal legge om og bli godkjente øko-birøktere.

Sammen med seg i denne økologiske satsningen har hun birøkternes eget andelslag, Honningcentralen, som bidrar med økt pris og overgangsordninger.

Mange steder i landet, skal det ikke så mye til for å bli godkjent som økologisk honningprodusent, sier hun. Vi vet at kundene er der, så vi gleder oss til å tilby mer norskprodusert økologisk honning.

 

Ønsker småbrukere

Hvis du som driver landbruk i distriktene kunne tenke deg en ny «bi-inntekt», er det nå tiden er inne for å vurdere økologisk birøkt. Ta kontakt med oss, så skal vi fortelle deg om Norges minste husdyr, som kanskje likevel er verdens viktigste. En tredel av all mat i verden er direkte eller indirekte avhengig av hjelp til pollineringen. Som birøkter får du kombinert naturglede og matproduksjon uten å investere i millionklassen, reklamerer hun. De fleste birøktere begynner i det små og så øker de på når de har lært seg det grunnleggende.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs