Oslo kommune gir pengestøtte til oppføring av bikuber og annet landbruk

Oslo kommune skal dele ut to millioner kroner til urbant landbruk. Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Oslo, ved å gi støtte til tiltak som opparbeidelse av parsellhager, oppføring av dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende, hovedsakelig på fellesarealer i borettslag og sameier i Oslo. Borettslag, sameier og personer med privat bostedsadresse i Oslo kan søke. Søknadsfrist er 1. april 2017. Les mer hos Oslo kommune.

 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs