Nytt regelverk for økologisk birøkt

18. mars ble nytt regelverk for økologisk birøkt vedtatt. Norges Birøkterlag har jobbet tett med Mattilsynet i utviklingen av regelverket. Innspillene vi har kommet med har blitt hørt, og regelverket er i stor grad tilpasset våre norske forhold. Regelverksveileder Økologisk landbruk versjon 18. mars 2017 finner du på Debio sin hjemmeside, www.debio.no.

 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs