Norges Birøkterlags årsmøte ble gjennomført fredag 24. mars 2017

For første gang var det en generaldebatt der de 81 delegatene ble oppfordret til, og benyttet anledningen til å ta opp og diskutere aktuelle saker.

Det nye styret i Norges Birøkterlag: Marco Neven (ny styreleder), Knut Espevig (ny), Sissel Goodgame (gjennvalg), Ingar Tallakstad Lie (ikke på valg) og Elin Solli (ikke på valg)

Karl John Amdahl ble tildelt Norges Birøkterlags gullmedalje for sitt framragende arbeide for birøktens fremme.

I forkant av årsmøtet ble det gjennomført et fagseminar med temaet Kollega i krise. Dette var starten på en prosess som det vil bli satt fokus på i Norges Birøkterlag framover. Prosessen vil både gå på hvordan vi kan forebygge kriser, men ikke minst hvordan vi i organisasjonen kan håndtere kriser når noen av medlemmene kommer ut for det.

Aina Bartman fortalte om landbrukets ØKOløft som skal motivere flere bønder til å satse på økologisk produksjon. De fleste organisasjonene i landbruket står bak dette prosjektet. Det er viktig at norsk landbruks tar del i verdiskapningen av økologiske produkter, og ikke som nå at mange økologiske produkter importeres for å dekke etterspørselen. Dette gjelder ikke minst honning.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs