Behov for kvalitet og kontroll på voks

Norges Birøkterlag understreker at det er svært viktig for en samlet næring at alle tar sitt ansvar i forhold til å bevare norsk voks som et reint produkt.

Styreleder Marco Neven er opptatt av at alle aktører i dette markedet gjør sitt til å hindre forurensing av fremmede stoffer som parafin og reststoffer fra varroabekjempelse. Vi som birøktere har et ansvar i forhold vårt forhold til kjøp og behandling av egen voks.

Videre utfordrer Norges Birøkterlag alle aktører i dette markedet på å gjennomføre nødvendig kvalitetskontroll slik at vi som kjøpere kan være trygge på at vi kjøper ren vare. «Kanskje en felles bransjestandard er nødvendig?» spør Neven.

Norges Birøkterlag registrerer at Honningcentralen SA, som er en stor aktør i dette markedet, nå utvider sin mottakskontroll. «Vi støtter de grep som HC nå gjør, og vil utfordre samtlige aktører i markedet på en tilsvarende gjennomgang av sitt mottakskontrollregime», sier Neven.

Sist, men ikke minst sender han et klart budskap til alle våre fantastiske kursledere som gjennomfører en mengde nybegynnerkurs over det ganske land nå om dagen; dere må være «klokkeklare» på den enkelte birøkters ansvar for å være med på å holde denne voksen ren, og at det én enkelt birøkter gjør av feilvurdering vil kunne gå ut over en hel næring.

Han minner også om kravet til oppvarming av voks til 120 grader i 30 minutter som står i Forskrift om birøkt. Norge er det eneste landet i verden som har dette kravet, som er med på å drepe bakteriesporer som forårsaker den mest alvorlige sykdommen lukket yngelråte. Derfor må ikke birøktere importere voks til bruk i bikuber, men bruke norsk voks som tilfredsstiller kravet i forskriften.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs