Sertifisering – bortfall ved salg

Det gjennomføres mange sertifiseringskurs om dagen. I den forbindelse er vi anmodet av Mattilsynet om å understreke noe som det har vært litt ulik forståelse av.


Slik skal regelverket forstås: «Ved å gjennomgå og bestå et kompetansekurs kan birøkteren selv sertifisere sine egne bigårder. (jf §§ 5 og 10 i birøktforskriften). Dersom biene selges etter at eier eller Mattilsynet har sertifisert bigården, vil sertifiseringen av bigården falle bort hos ny eier. Sertifiseringen opphører samtidig med eierskiftet. Ny eier må selv gjennomgå sertifiseringskurs og sertifisere bigården eller eventuelt få bigården sertifisert av Mattilsynet på nytt dersom bigården skal opprettholde status som sertifisert.»


Dette begrunnes med at sertifisering krever en viss kompetanse om sykdommer og forebyggende helsearbeid på bier, slik at sykdom også kan oppdages i perioden mellom undersøkelsene som ligger til grunn sertifiseringen. Den kompetansen ligger hos røkter som har tatt kompetansebevis, og følger ikke med bigården til ny eier.

 

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs