Søknad om produksjonstilskudd for bier 2017

For de av dere som har rett til å søke husdyrtilskudd for bier er det noen viktige endringer. Fra og med 2017 er telledatoen endret til 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Det er også første året hvor alle må søke elektronisk.

Er det spørsmål om dette ta direkte kontakt med servicekontoret eller landbrukskontoret i din kommune.

 

Fra og med 2017 er telledatoen satt til 1. oktober, og på søknadsskjemaet skal du føre opp det antallet kuber du har på dette tidspunktet. Pr. d.d. er definisjonen av en bikube bestemt at skal være en dronning og minst sju rammer med påsittende bier.

Bare foretak som er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen kan få tilskudd. Tilskuddet er på kr 425 i kubetilskudd pr kube. Nedre grense er 25 kuber. Kravet til minst 25 bikuber for å være berettiget tilskuddet, gjelder ikke jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd på annet grunnlag.

Det blir fratrukket et bunnfradrag på kr 6 000,- på utbetalingen.

Søknadsfristen er 15. oktober 2017.

 

Les mer om dette her. På disse sidene kan du også lese om andre tilskuddsordninger.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs