Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Årsmøte i Studieforbundet natur og miljø - Årskonferanse i august/ september - En halv million på kurs - 900 oppdaterte jegerprøveinstruktører - Nye fylkesledere - Ledelse i frivillige organisasjoner - Gratis kurslokale.

Årsmøte 15. mai

Studieforbundet har innkalt til årsmøte mandag 15. mai kl 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino. Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap for 2016, justere virksomhetsplanen og vedta budsjett for 2018. Valgkomiteen innstiller bl.a. på gjenvalg av Jan Dalen som styreleder. Edgar Waag fra N&M Hordaland er valgt til å representere fylkesavdelingene på årsmøtet. Medlemsorganisasjonene har frist til 10. mai med å melde på sine deltakere.

Årskonferanse i august/september

Studieforbundet vil også i år invitere representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene til årskonferanse. Konferansen legges til Thorbjørnsrud på Jevnaker torsdag 31. august – fredag 1. september. Konferansen åpner med strategidebatt for «Det grønne studieforbundet». Vi fortsetter med å sette fokus på «kurs med dyr». Fredagen avsluttes med tanker rundt «Det grønne skiftet». Hva kan det bety for frivillige organisasjoner? Studieforbundets 40-års jubileum markeres under middagen torsdag. Påmelding til konferansen før sommerferien!

En halv million på kurs

Studieforbundene i Norge arrangerte over 45.000 kurs med mer enn en halv million voksne deltakere i 423 av landets 428 kommuner i fjor. Dette framkommer av kursstatistikken fra SSB som nylig ble offentliggjort. Aldersfordelingen blant deltakerne på kurs i frivillig sektor er nesten identisk med den generelle aldersfordelingen i befolkningen. Avviket finner vi i aldersgruppen 14-19 år, der andelen som går på kurs er nesten dobbelt så stor som gruppens andel av befolkningen.

900 oppdaterte jegerprøveinstruktører

Det er nå gjennomført oppdateringskurs over hele landet med 900 jegerprøveinstruktører. Disse er nå klare for å lede nye jegerprøvekurs etter den nye studieplanen. Foreninger som ønsker å utdanne nye instruktører, finner kurstilbud ut 2018 hos NaCL AS.

Nye fylkesledere

De fleste fylkesavdelingene har nå gjennomført sine årsmøter. I N&M Møre og Romsdal er Marit Holen fra Turistforeningen ny fylkesleder og i N&M Hedmark ble Svein Arve Pedersen fra NJFF valgt til ny leder. På Studieforbundets nettside er det ajourført liste over fylkeskontaktene våre og valgte fylkesstyrer.

Ledelse i frivillige organisasjoner

VOFO inviterer tillitsvalgte og ansatte i frivillige organisasjoner til seminar fredag 12. mai i Litteraturhuset i Oslo. Hvilke oppgaver og hvilket ansvar følger med rollene som tillitsvalgt (styremedlem) og profesjonell (daglig leder) i frivillige organisasjoner? Hva er verdibasert, lærende ledelse? Hvilke redskaper har vi? Påmelding til vofo@vofo.no innen 5. mai / kr 1.000.

Gratis kurslokale

Kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift j.fr. §7 i Voksenopplæringsloven. Det skal ikke betales for ordinært renhold, lys, varme og tilsyn mandag - fredag fram til kl. 21.00 i undervisningsåret. Les mer på Studieforbundets nettside.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs