Honning er honning - pressemelding fra Norges Birøkterlag

Norges Birøkterlag har sendt ut en pressemelding om Mattilsynets rapport om tilsyn med norsk og importert honning. Mattilsynet har undersøkt kvalitet og merking av honning.

Pressemeldingen finner du under "Presse" i hovedmenyen.

Norges Birøkterlag vil følge opp rapporten i tidsskriftet "Birøkteren".

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs