Kart over varroaområder, trakémiddsone og buffersone og buffersoner rundt nasjonale parestasjoner

Norges Birøkterlag har laget kartillustrasjoner over Regioner for varroa og varroafrie regioner, sone for trakémidd og buffersone for trakémidd og buffersoner rundt nasjonale parestasjoner. Du finner lenke til kartillustrasjonene under Lover og regler i hovedmenyen. Du kan gå direkte til kartillustrasjonene her.

 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs