Jordbruksforhandlingene 2017 - Statens tilbud

I dag har Staten lagt fram sitt tilbud, og reaksjonene fra landbruket lar ikke vente på seg. Les detaljene under. Etter planen skal det nå forhandles, og fører forhandlingene fram er de planlagt ferdig innen mandag 15. mai.

Tilbudet fra Staten

Sett fra norske birøktere sin side tar tilbudet mange av våre innspill på alvor i form av at det er forslag om en økning i det såkalte kubetilskuddet på kr. 50. Videre at definisjonen av et bifolk endres til "En dronning med et overvintringsdyktig antall bier". Tilbudet er allikevel betraktelig mindre offentsivt på vegne av norsk birøkt enn det vi forventet, så nå setter vi vår lit til at partene i forhandlingene kommer til et resultat vi blir fornøyd med" sier generalsekretær i Norges Birøkterlag, Heidi Kirkeby.

Tilbudet i sin helhet kan leses her. Reaksjonene fra Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag er relativt sterke.

Kravet fra jordbruket

Kravet, som ble lagt fram 26. april omfatter også tydelige signaler på vegne av norske birøkter - les detaljene her

Forhandlinger - planlagt ferdig til 15. mai

Nå vil Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag møtes og bestemme seg for om dette er noe å forhandle på eller ikke. Om en av organisasjonene velger å bryte underveis i forhandlingene har de rett til det, og forhandlingene fortsetter med den andre. Om det blir en avtale mellom begge, eller en av fagorganisasjonene går den endelige avtalen – en såkalt «sluttprotokoll» til Stortinget for godkjenning. Dersom det blir et brudd, dvs at begge organisasjonene bryter forhandlingene, er det Statens tilbud som i utgangspunktet legges fram i Stortinget. Det er Stortinget som formelt vedtar jordbruksavtalen, en gang i juni.

 

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs