Forskrift om tiltak mot pærebrann er endret

Pærebrann er en plantesykdom som kan overføres via bier. Pga risiko for spredning via biene er det restriksjoner for flytting av bifolk i en del områder pga pærebrann.
Gulen kommune og Hjelmeland kommune er nå overført fra observasjonssona til bekjempelsessona etter påvisninger av pærebrann. Les mer hos Mattilsynet.

 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs