Heidi Kirekeby går fra Norges Birøkterlag til Bondelaget

Heidi Kirkeby har sagt opp sin stillinga som generalsekretær i Norges Birøkterlag for å ta til i stilling som rådgjevar i Østfold Bondelag. Heidi presiserer at det ikkje var ein lett avgjerd fordi ho i utgangspunktet hadde tenk å jobbe lengre for Norges Birøkterlag. Heidi tok til som generalsekretær i 2015 og vil halde fram i stillinga til ut i august 2017.

Styret i Norges Birøkterlag har teke oppseiinga til etterretning og setter snarast i gang med prosessen som skal til for å skaffe ny generalsekretær.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs