Spørreundersøkelsen om vintertap

Vi minner om vår årlige spørreundersøkelse om vintertap av bifolk og oppfordrer alle birøktere som enda ikke har besvart undersøkelsen om å gjøre det.

Vi ber deg om å svare ut ifra hvordan situasjonen var i bigården ca 1. mai. Spørreundersøkelsen finner du her

Vi anbefaler bruk av Pc. Eldre versjoner av Ipad er ofte lite kompatible med programvaren vi bruker.

Aktivitetskalender

Siste innlegg i forumet.
Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs