Spørreundersøkelsen om vintertap

Vi minner om vår årlige spørreundersøkelse om vintertap av bifolk og oppfordrer alle birøktere som enda ikke har besvart undersøkelsen om å gjøre det.

Vi ber deg om å svare ut ifra hvordan situasjonen var i bigården ca 1. mai. Spørreundersøkelsen finner du her

Vi anbefaler bruk av Pc. Eldre versjoner av Ipad er ofte lite kompatible med programvaren vi bruker.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs