Norges Birøkterlag ønsker å kjøpe bifolk

Norges Birøkterlag vil i sommer gjennomføre eksperimenter knyttet til bienes resistens mot varroamidd. For å gjennomføre eksperimentene trenger vi bifolk som har en del varroamidd.

I motsetning til andre kjøpere som vil ha bifolk som er sterke, snille og med lite varroa er det viktigste kriteriet for oss at det er en del varroamidd i bifolkene!

Hva mener vi med mye varroamidd?

Har du bifolk som ikke ble behandlet mot varroa i 2016 kan det være tilstrekkelig med varroamidd. Har du i tillegg observert varroa på biene er det enda bedre.

Ta kontakt med Bjørn Dahle i Norges Birøkterlag (bjorn@norbi.no / 947 83 374.) dersom du kan tenke deg å selge varroainfiserte bifolk. Desto mer varroa, desto bedre er det! 

Mengden varroamidd i bifolkene kan måles ved hjelp av å telle naturlig nedfall av varroa på innskuddsbrettet i bunnbrettet eller ved å vaske en biprøve i melis eller såpevann. Ta kontakt med Bjørn Dahle for nærmere informasjon.

Aktivitetskalender

Siste innlegg i forumet.
Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs