Birøktere oppfordres til å bli med

Tirsdag 23. mai skal matprodusenter og venner av norsk landbruk og matproduksjon samles til markering i Oslos gater. Dette gjøres i protest mot Regjeringas tilbud i årets jordbruksforhandlinger, og med håp om at Stortinget ser alvoret i situasjonen.Norge trenger matprodusenter og bønder med levelige vilkår for å produsere mat.
"Som birøkter er du en av alle disse matprodusentene – enten du er stor eller liten honning- og pollineringsprodusent. Dette handler også om deg og andre norske birøkteres inntekts- og utviklingsmuligheter. Møt opp og vis ditt engasjement." sier leder i Marco Neven håper at mange blir med.

 

Møt opp i Landbrukskvartalet i Schweigaardsgate 34 senest kl. 11.00. Der finner dere leder og generalsekretær i Norges Birøkterlag. Vi samles under felles «birøkterparoler» - lag også gjerne noen selv. Vi lar røykpusteren være hjemme men still gjerne i rene birøktdresser med slør så vi blir godt synlige.

Det settes opp busser fra mange fylker – mer informasjon og påmelding til disse se fylkesbondelagenes hjemmesider/facebooksider
 

Foreløpig program:
Fra kl. 11.00 Underholdning og mat

12.00 Appeller og underholdning i bakgården til Landbrukskvartalet i Schweigaards gate 34 på Grønland i Oslo.

12.45 Oppstilling av toget og felles avmarsj til Stortinget

14.00 Konsert og appeller på Eidsvolls plass, under ledelse av Aasmund Nordstoga

Vi vil synes i bybildet, ta med noe som lager lyd, faner, bannere og plakater!

Les mer på : https://www.facebook.com/events/757199991123925/

Aktivitetskalender

Siste innlegg i forumet.
Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs