Api-bioxal blir reseptfritt legemiddel!

Api-bioxal som brukes til oksalsyrebehandling av bier mot varroamidd har fått status som reseptfritt legemiddel. Det er først når den norske markedsføringstillatelsen er utstedt, og de godkjente norske pakningene kommer på markedet at det kan kjøpes på apotek uten å gå veien om veterinær. Vi vil oppdatere dere så snart vi vet mer.

I de fleste Europeiske land har legemidler med organiske syrer som virkestoff fått status som reseptfrie når de har fått markedsføringstillatelse. Chemicals Laif som produserer Api-bioxal har fått markedsføringstillatelse for dette produktet i Norge, og Statens legemiddelverk har lagt seg på samme praksis og gitt Api-bioxal reseptstatus F, som betyr at det kan selges uten resept. 

Reseptfrie legemidler til dyr kan bare selges av apotek. Ordningen med salg av visse reseptfrie legemidler utenom apotek, f eks i dagligvarebutikker, gjelder bare legemidler til mennesker.

 

Api-bioxal vil få godkjent norsk preparatomtale og pakningsvedlegg som anbefaler den doseringen som er vanlig brukt lenger sør i Europa. I Norges Birøkterlag anbefaler vi en noe svakere konsentrasjon, som etter vår mening gir tilstrekkelig effektivitet og minimale skader på biene under våre forhold.  

Aktivitetskalender

Siste innlegg i forumet.
Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs